Disclaimer en privacybeleid

Wij besteden onze uiterste zorg bij de samenstelling van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

 

Privacy beleid

CreativeScan bedankt je voor het vertrouwen dat je in ons stelt en we beloven zorgvuldig met je persoonlijke gegevens om te gaan. Informatie verstrekt aan CreativeScan worden niet aan derden doorgegeven. Om je een goede en persoonlijke service te kunnen bieden, hebben we in sommige gevallen gegevens van je nodig. Als je je inschrijft voor downloads of de nieuwsbrief van CreativeScan worden bijvoorbeeld je bedrijfsnaam, je naam, e-mailadres, en eventuele interesses opgeslagen. Deze gegevens geven we niet door aan derden, maar gebruiken we uitsluitend voor diensten waarom je specifiek hebt gevraagd, bijvoorbeeld wanneer je hebt aangegeven dat je nieuws per e-mail wilt ontvangen.

Met cookies kunnen je persoonlijke voorkeuren worden bewaard en werkt de site beter. Je kunt het gebruik van cookies ook instellen in je eigen browser en bestaande cookies verwijderen van jouw computer. CreativeScan plaatst eigen cookies om sommige elementen te voorzien van effecten en we gebruiken cookies van Google Analytics om inzicht te krijgen in het gedrag van bezoeker op onze website. Wegens nieuwe (EU) wetgeving moeten wij je vragen of je akkoord gaat met het gebruik van cookies op deze site. Als je het hiermee niet eens bent, dan kun je dat aangeven via de button die wordt getoond in de linkerhoek van de site.

 

Intellectuele eigendom

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Alle eigendomsrechten berusten bij ons of de licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

 

Gelinkte internetwebsites

Aan de gebruiker wordt medegedeeld dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door ons wordt onderzocht of geanalyseerd. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats; Wij aanvaarden dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

 

Geen aansprakelijkheid

Wij spannen ons in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kan geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Wij kunnen evenmin, hoewel wij er naar zullen streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de website.

Nadrukkelijk wijzen wij de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

 

Cookies

Voor de helderheid, zie je hieronder een overzicht van het type cookies, dat wij gebruiken op deze site. We hopen dat je ons wilt helpen onze informatie voor jou te optimaliseren.

Cookie: Google Analytics
Type: Persistent
Duration: 2 jaar
Description: Om te begrijpen hoe mensen onze site te gebruiken, en om gebieden te ontdekken op onze site met problemen, maken we gebruik van Google Analytics. De meeste sites gebruiken een soortgelijk analytics programma. De gegevens die het verzamelt helpt ons te zien welke onderwerpen en pagina’s populair zijn, de locatie van onze bezoekers, de browser die ze gebruiken en de duur van het bezoek aan onze site. De gegevens zijn geanonimiseerd.

We gebruiken ook de API reCAPTCHA v3 van Google ter bestrijding van spam en misbruik via de contactformulieren op deze site. Het gebruik ervan is onderworpen aan de privacyregels en gebruikersvoorwaarden van Google.

Social media

Op deze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te delen via sociale netwerken als Facebook, Twitter, LinkedIn, etc. Deze buttons maken gebruik van stukjes code die van deze sociale media platforms afkomstig zijn. Wanneer webpagina’s gedeeld worden met deze buttons, worden er cookies geplaatst.

Voor meer informatie over wat deze sociale media platforms met de (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken, verwijzen wij naar hun eigen privacyverklaringen. CreativeScan heeft hier geen invloed op.