Toets de haalbaarheid van je idee door je ondernemingsplan

Een ondernemingsplan bied je de mogelijkheid om je ideeën verder uit te werken en te concretiseren in een plan van aanpak om het aan je ideale opdrachtgever te verkopen. Voor het verkrijgen van een financiering is het een musthave, maar het is ook erg handig voor jezelf omdat het je idee omzet in doelen en acties en de haalbaarheid ervan toetst. Het starten met je activiteiten is dan een onderbouwde  en gecontroleerde keuze.

Onderdelen van je ondernemingsplan

Het ondernemingsplan bestaat uit een aantal onderdelen: een samenvatting; een persoonlijk gedeelte; een marketingplan; een uitvoeringsplan; en een financieringsplan. We geven je hieronder een toelichting op de onderdelen met concrete voorbeelden. Onderaan vind je tips om je plan nog beter te maken.

Persoonlijk plan

Geen plan of bedrijf zonder jou. Een belangrijk onderdeel van je ondernemingsplan besteed je dus ook aan jezelf en aan eventuele mede-eigenaren. Je geeft inzicht in je motivatie, je sterke en zwakke punten en hoe je daarmee omgaat in de praktijk. Je kunt hiervoor het ondernemersprofiel van de CreativeScan gebruiken en makkelijk verwerken in je plan.

Marketingplan

Wat maak je? Voor wie? En hoe breng je jouw product bij je opdrachtgever en vice versa. De drie belangrijkste elementen van je marketingplan. Natuurlijk heb je ook voor dit gedeelte instrumenten om het in te richten, maar dit zijn de basisvragen die je voor ogen moet houden.

Marketingmix

De zogenaamde vier p’s worden nog steeds gebruikt in het marketingplan; product, plaats, prijs, promotie en soms een vijfde personeel of partners. Dit wordt ook wel de marketingmix genoemd. In het business model canvas vind je dit terug in meerdere bouwstenen, promotie in ‘chanels’, partners in ‘key partners’, prijs in ‘revenue streams’. Het business model canvas helpt je om meer te redeneren vanuit de behoefte van je klant of de opdrachtgever. Wat is je toegevoegde waarde en onderscheidend vermogen voor hun, ook wel ‘value propositions’ genoemd. De marketingmix is wat dat betreft, vinden wij, een beetje beperkt, het redeneert meer vanuit het bedrijf dan de klant. Voor het invullen van je marketingplan is het dus handig om ook het business model canvas in te vullen. Ook worden de p’s tegenwoordig vaker vervangen door de c’s, die veel meer redeneren vanuit de behoefte van de klant in plaats van het aanbod van je product of dienst. De C’s zijn consumer (de behoefte van de klant), cost (de totale investering, dit betekent ook een investering in tijd en keuze voor je product of dienst ten koste van iets anders naast de prijs), communication (communicatiemiddelen: persoonlijke verkoop, social media, PR, e-mailmarketing etc.) en convenience (gemak om te kopen).

Voor wie? Je ideale klant

Personaliseer je ideale klant tot in detail. Wie is hij of zij, waar houden ze van, wat doen ze in hun vrije tijd? Segmenteer op deze wijze je verschillende opdrachtgevers of publiek. Het geeft je de mogelijkheid om heel gericht per doelgroep specifieke acties te bedenken en uit te voeren op diverse manieren via verschillende kanalen.

Marktontwikkelingen, kijk om je heen en blijf alert

Verdiep je in relevante ontwikkelingen in de markt. Zijn er nieuwe trends of technologieën beschikbaar, waar ik op in kan spelen? Is de samenleving aan het veranderen? Wat willen mensen nu en straks? En wat betekent dit voor mijn bedrijf? Dit zijn vragen die je moet blijven stellen. Je kunt je op de hoogte houden door diverse blogs, tijdschriften, kranten en door te blijven luisteren en te kijken. Een duidelijke ontwikkeling in de creatieve sector is op dit moment de zogenaamde cross-over, het samenwerken met andere sectoren om te komen tot oplossingen voor vraagstukken in de samenleving. De creatiekracht van kunstenaars en designers is nu veelgevraagd. Is dit ook iets voor jou? Onderzoek hoe je hier aan bij kan dragen. Welke vragen worden gesteld en door wie?

Concurrentie

Waar de ‘value proposition’ in het business model minder op ingaat, maar wat wel belangrijk is, is de positie van je bedrijf in de markt. Wie zijn je concurrenten? Inzicht in je eigen onderscheidend vermogen staat niet los van de context en de omgeving. Breng in kaart wie je concurrenten zijn, dus ook de bedrijven in andere sectoren en op welk onderdeel jullie concurreren. Een bezoek aan het theater kan concurreren met bijvoorbeeld de bioscoop, restaurantbezoek, en de sportschool.

Operationeel plan

Beschrijf hoe het proces binnen je bedrijf verloopt. Van idee en/of werving van een opdracht tot de uitvoering en de afsluiting. Wanneer kan een mogelijke opdrachtgever voor het eerst in contact komen met jouw bedrijf. En wat gebeurt er vervolgens, stap voor stap. Dit helpt je de processen zo klantvriendelijk mogelijk in te richten en geeft je inzicht in hoe je wilt dat het verloopt.

Financieel plan

Als laatste onderdeel van je ondernemingsplan ga je in op de onderbouwing van je financiering. Hierin komt aan bod hoeveel omzet en winst je verwacht te maken, wat de kosten zijn. Je gebruikt meerdere begrotingen in je plan:

  • Investeringsbegroting
  • Financieringsbegroting
  • Exploitatiebegroting
  • Liquiditeitsbegroting
  • Privébegroting

Een investeringsbegroting helpt je bij het in kaart brengen van het bedrag dat je minimaal nodig hebt om daadwerkelijk goed van start te kunnen gaan. De investeringsbegroting is onderverdeeld in vaste en vlottende activa. Vaste activa zijn bedrijfsmiddelen die langer dan een jaar deel uitmaken van een bedrijf. Denk hierbij bijvoorbeeld aan computerapparatuur, bedrijfsauto’s, inventaris etc. Met vlottende activa doelen we doorgaans op bedrijfsmiddelen die korter dan een jaar in een bedrijf aanwezig zijn, zoals voorraden of liquide middelen.

Met een exploitatiebegroting bepaal je of je winst of verlies maakt. Je zet namelijk de verwachte omzet en kosten onder elkaar.

Een liquiditeitsbegroting is heel handig voor jezelf om goed in de gaten te houden wat er maandelijks in en uit gaat qua geld en dit te beheren. Je verkrijgt snel inzicht wanneer je bedrijf extra geld nodig heeft en wanneer het slim is om bijv. een investering te doen, als het kopen van een computer, inventaris etc. Denk hierbij ook aan vakanties of laagseizoen, wanneer de inkomsten lager zullen zijn. Periodieke betalingen als telefoon, huur, loon gaan ook dan gewoon door.

Je privébegroting geeft inzicht in je minimale maandelijks terugkerende uitgaven. Wat moet je elke maand netto verdienen om dit te kunnen betalen? Denk aan je verzekeringen, huur/hypotheek, vervoer, eten, maandelijks opzij te zetten bedrag voor vakantie, pensioen, kleding of sport. Het is handig om dit op een rij te zetten, en wees realistisch. Kijk bijvoorbeeld naar je gemiddelde uitgaven van eerdere maanden.

Kies voor ons online ondernemingsplan

Het ‘Online ondernemingsplan’ is een tool dat je ondersteunt in het schrijven van een professioneel businessplan. Niet alleen handig als je nog moet beginnen met schrijven, maar ook als je al bent gestart. Het plan heeft ook een uitgebreid en makkelijk in te vullen financieel gedeelte en een overtuigende pitch. Erg handig.

Als je kiest voor onze module voor je businessplan dan ontvang je ook de ‘confrontatietool’. Deze tool helpt je met het in kaart brengen van je sterke en zwakke punten voor je SWOT-analyse. Essentieel om de juiste strategische keuzes te maken. Het hele ondernemingsplanpakket ontvang je al voor € 57,- in onze webshop nadat je de CreativeScan hebt voltooid. Klik hier voor een overzicht van al onze modules.

Tips voor je ondernemingsplan

Tip 1. Maak het visueel aantrekkelijk en overzichtelijk door bijv. diagrammen en je opmaak.

Tip 2. Schrijf feitelijk, bondig en helder.

Tip 3: Vraag anderen om feedback op je plan.

Tip 4: Besteed tijd aan je voorbereiding, bestudeer je markt, en onderbouw je aannamen en voorspellingen.

Tips voor je persoonlijk plan

Tip 1. Doe de CreativeScan en vraag 3 anderen om feedback en een persoonlijke toelichting.

Tip 2: Beschrijf waarom je doet wat je doet. Wat is je drijfveer?

Tip 3: Waarom maak jij dit plan tot een succes? Stel jezelf deze vraag, want anderen stellen deze vraag ook, vaak in gedachten. Met dit antwoord, straal je dit ook uit en overtuig je makkelijker de ander van je plan.

Tips voor je financieringsplan

Tip 1. Wees realistisch in je inschattingen en veronderstellingen.

Tip 2: Zorg voor een buffer voor tijden dat het tegen zit.

Tip 3: Zet je privé-uitgaven op een rij en bepaal wat je maandelijks nodig hebt. Reken ook een bedrag voor vakantie, kleding, benzine, vrijetijdsbesteding etc.

Tip 4: Lees onze blog over prijsbepaling.

Tips voor je marketingplan

Tip 1. Kijk voor cijfers en trends van de culturele sector op: http://www.cultuurindex.nl/

Tip 2: Banken maken sectoranalyses, ook van de creatieve sector. De rapporten zijn vaak online verkrijgbaar.

Tip 3. Onderzoek je onderscheidend vermogen. Wat maakt jou anders dan anderen?

Tip 4. Personaliseer je ideale klant.

Doe nu de CreativeScan en verwerk het in je ondernemingsplan!