Wetenschappelijke achtergrond

De CreativeScan is gebaseerd op de wetenschappelijk gevalideerde eScan van dr. Martijn Driessen. Samen met zijn bedrijf Entrepreneur Consultancy, heeft CreativeScan nader onderzoek gedaan naar de behoeften en specifieke kenmerken van de creatieve sector. De afbakening van de creatieve sector gaat voor ons uit van de gebruikelijke drie hoofdsectoren: kunsten, media en entertainment; en creatieve zakelijke dienstverlening. Hieronder vallen de volgende disciplines en creative entrepreneurs:

Kunst en cultuur

 • (Beeldende) kunst
 • Dans
 • Theater
 • Fotografie
 • Culturele festivals
 • Cultureel erfgoed
 • Mode

Media & entertainment

 • Media
 • Muziek
 • Film- en videoindustrie
 • Literatuur

Creatieve zakelijke dienstverlening

 • Gaming
 • Vormgeving, design
 • Reclame
 • Architectuur

De indelingen in brede en smalle zin, variëren in beleid en onderzoek, maar dit is buiten beschouwing te laten voor de CreativeScan. Hierboven staat de meest gebruikte indeling. We hebben hierin de retail achterwege gelaten. Ben je ondernemer in deze sector (bijvoorbeeld eigenaar van een boekwinkel) dan raden we je aan een van de andere E-Scans te maken.
Er wordt al jaren veel geschreven over creatief of cultureel ondernemerschap, maar wetenschappelijk onderzoek naar (de ontwikkeling van) creatief ondernemerschap is er (inter)nationaal nauwelijks. Wij willen de CreativeScan zo snel mogelijk valideren en bijdragen aan onderzoek op dit gebied.

Ondernemerscompetentiemodel

De basis is het Ondernemerscompetentiemodel van dr. Martijn Driessen. Een competentie is datgene wat iemand succesvol maakt in een bepaalde taak of rol. De vier elementen van een competentie zijn:

 1. Motivatie (willen): intern en extern gedreven motieven. Dit hangt af van ambitie, (innerlijke) drijfveren en waarden. Waarom wil iemand ondernemer worden?
 2. Persoonskenmerken (zijn): eigenschappen en denkstijlen. Dit zegt iets of hoe iemand is, ofwel zijn of haar karakter. Wat kenmerkt iemand?
 3. Kwaliteiten (kunnen): is afhankelijk van de bedrijfsfase waarin een bedrijf zich bevindt. Het kan iets zeggen over wat iemand goed kan en kan in tegenstelling tot eigenschappen makkelijker worden aangeleerd.
 4. Kennis en ervaring (weten): van ondernemingsgebieden en leerstijlen. De wetenschap over hoe bijvoorbeeld iets gedaan moet worden.

Competenties kunnen tot op een bepaalde hoogte worden ontwikkeld. Het hangt af van iemand zijn temperament, intelligentie en persoonlijkheid.

Ondernemersdenkstijlen

Herrmann (Herrmann, N. (1996), The Whole Brain Business book, McGraw-Hill, New York) heeft onderzoek verricht naar de structuur van hersenen en daarmee een link gelegd naar psychologisch geformuleerde denkstijlen met hun kenmerkende eigenschappen. Denkstijlen bepalen in hoge mate vanuit welke invalshoek een situatie of vraagstuk wordt benaderd, de denkvoorkeur, en bepalen daarmee ook het gedrag dat wordt getoond. Ieder mens heeft elke denkstijl in zich, maar er bestaat een voorkeur voor één of meerdere denkstijlen. Driessen vertaalt deze denkstijlen naar het ondernemerschap en brengt ze vervolgens in verband met de ontwikkeling die elke onderneming doormaakt.

De ondernemersdenkstijlen:

 • De Pionier: denkt speels, snel en vaak buitengestelde kaders en zijn gedachten worden gedomineerd door mogelijkheden.
 • De Verkoper: houdt van mensen, is gericht op het aangaan van relaties en gaat vaak af op zijn gevoel.
 • De Manager: past op de zaak, in zijn zoektocht naar zekerheden, hecht hij groot belang aan regels en procedures
 • De Vakman: is goed op de hoogte van alle ontwikkelingen op zijn vakgebied. Hij komt, door ervaring en vakkennis,onafhankelijk en rationeel tot de juiste beslissing.

Wil je meer achtergrond over de ondernemerscompetentie en het model van Driessen, bestel dan zijn boek ‘De ondernemende ondernemer’.

Inhoud van de CreativeScan

Na invullen van de vragenlijst ontvang je een grafisch overzicht van je ondernemersprofiel en een uitgebreid rapport. De test onderscheidt eigenschappen, kwaliteiten en denkstijlen. Daartussen is een belangrijk verschil. Eigenschappen en denkstijlen zijn redelijk vast en moeilijker in de tijd te veranderen, terwijl kwaliteiten makkelijker zijn aan of af te leren. Ook geeft de test aan welke persoonskenmerken in welke fase van het bedrijf van belang zijn. Vervolgens wordt ingegaan op jouw specifieke eigenschappen, kwaliteiten en denkstijlen. Daarbij worden tips en adviezen gegeven. Je profiel wordt afgezet tegen een normprofiel en je hebt de mogelijkheid drie bekenden uit te nodigen voor een 360 graden feedback.